W piątek 24 maja br. uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wlkp., uczestniczyli – w zorganizowanych wspólnie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. -zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Tematem przewodnim spotkania była bezpieczna droga do szkoły. Pod „fachowym okiem” dzieci prezentowały umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, korzystania z „ZEBRY”, poruszania się jednośladami i środkami komunikacji. Do realizacji zajęć wykorzystany został wieloelementowy zestaw edukacyjny „AUTOCHODZIK” umożliwiający symulację sytuacji realnie występujących w ruchu drogowym.

Znajomość przepisów ruchu drogowego, którą posiadają pierwszaki oraz wiedza z zakresu stosowania się do zasad wpływających na bezpieczeństwo zasługują na najwyższą ocenę.

Serdecznie gratulujemy.