27 kwietnia 2023 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 18,
w sali nr 1, o godzinie 10 00 odbędzie się seminarium pt. „Senior uczestnikiem ruchu drogowego”.