Umiejętności i kompetencje osób pełniących służbę porządkową na pielgrzymkach mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo pielgrzymów, ale też pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Mając na względzie zbliżający się sezon pielgrzymkowy oraz wymagania prawne – stawiane osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki oraz przejazdu pielgrzymki rowerami – zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu kierowania ruchem.

Szkolenie realizowane jest w trakcie jednego dnia i obejmuje 8 godzin wykładowych (6 godzin zegarowych).
Absolwent otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne przez okres 5 lat. Odpłatność za szkolenie wynosi 260 zł za osobę.
Przy grupach zorganizowanych, liczących powyżej 20 osób, istnieje możliwość negocjacji ceny oraz indywidualnego ustalenia terminu szkolenia.

Więcej informacji:

https://wordgorzow.pl/2-szkolenie-w-zakresie-kierowania-ruchem-drogowym/

• tel. 95 732 29 90