Dnia 24 lipca 2023 roku egzaminem zakończyło się dwudniowe szkolenie osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Informacja o egzaminie na kartę rowerową