Wobec dużej ilości zgłoszeń osób zainteresowanych uczestnictwem w bezpłatnym SZKOLENIU W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY I NAUCZYCIELI – SZKOLNYCH KOORDYNATORÓW WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch terminach:
• dla osób, które jako preferowane miejsce szkolenia wskazały Zieloną Górę w dniu 22 października 2022 roku w Zielonej Górze, ul. Nowa 4B (kontakt: WORD Zielona Góra, Marek Pasek tel. 68 476 53 89 e-mail: pasek@zg.wordy.pl);

• dla osób, które jako preferowane miejsce szkolenia wskazały Gorzów Wlkp. w dniu 26 listopada 2022 roku w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska 18 (kontakt: WORD Gorzów Wlkp., Beata Dudkiewicz tel. 509 525 225 e-mail: brd@wordgorzow.pl)

17 października 2022 roku informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie wraz ze wskazaniem terminu i miejsca szkolenia, zostały wysłane na indywidualne adresy e-mail podane
w kwestionariuszach zgłoszeniowych.