Osoby przygotowujące się do testów kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych informujemy, że aktualnie obowiązujący katalog pytań – stosowanych na teście kwalifikacyjnym w zakresie bloku C oraz D – dostępny jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim.